ateliér

Ateliér a53 architekti vznikl v květnu roku 2003, jako volné sdružení architektů zabývajících se zhmotňováním prostorových vizí.

Jsme specialisté na moderní stavby pro bydlení (rodinné domy, bytové domy, interiéry). provádíme jak novostavby, tak rekonstrukce. Dále projektujeme administrativní a průmyslové objekty, objekty veřejné vybavenosti a veřejná prostranství.

Vytváříme studie s vizualizacemi, zařizujeme uzemní řízení a stavební povolení, řešíme prováděcí projekt s podrobným rozpočtem stavby, spolupracujeme s prověřenými stavebními firmami, se kterými jsme schopni provést realizaci projektu (jednoduché stavby přímo realizujeme), provádíme dozor na stavbě, účastníme se výstavby do jejího zkolaudování a předání investorovi. Tyto úkony vykonáváme jako celek, ale i jako samostatné části.

V současnosti jsme rozšiřili činnost na provádění koordinátora BOZP na staveništi, jež provádíme v součinnosti s autorským a technickým dozorem při realizaci.

Kontaktujte nás již při výběru a koupi pozemku či objektu pro rekonstrukci. Ochotně Vám poradíme s vhodností Vašeho záměru, prověříme soulad s územním plánem obce a zjistíme polohu a dostupnost inženýrských sítí. navrhneme další postup v řešení a případně se domluvíme na další spolupráci.

 atelier@a53.net